Sadrzaji.png
Dizajn.png

Preuzimanje postojećeg sajta sa drugog sistema

Zbog tehnologije koje mi sada koristimo mnoge osobine starih sistema više ne mogu da se koriste kao što je recimo flash, a to znači da stare galerije više ne rade. Što se menija tiče sistemi najnovije generacije kao što je XLeco rade na SVIM postojećim uređajima tako da je pojam mobilni meni koji automatizovano prikazuje vertikalni meni uveden i time je primena vertikalnih menija veoma ograničena.

Prilikom preuzimanja podtaka mi ne preuzimamo strukture, koje su u sistemima u 20.tom veku bile komplikovane, već se sadržaji organizuju na drugi način.
Primer ovoga je vertikalni meni.
U međuvremenu je nastao pojam mobilnog menija. Ovaj meni se automatski prilagođava moblnim uređajima rezoluciji i orijentaciji samog uređaja (Telefona ili tableta). Pa su vertikalni meniji na sajtu kontraproduktivni i prave konflikte sa mobilnim menijima.

Preuzećemo sve objavljene sadržaje sa slikama posebno u folderu sa nazivom članka, i sve slike iz galerija.
Ali ne možemo da preuzmemo strukture, koje se u novom sistemu izuzetno lako podese. Takođe galerije se mogu sa nekoliko klikova podesiti.

Uskoro ćemo objaviti i dodatak sistemu kojim se samostalno mogu preuzeti sadržaji.