Sadrzaji.png
Dizajn.png

Prikaz slidera

Zašto mi nije dobar prikaz ovog slajdera na mobitelu? Gde sam pogrešio ili šta nisam napravio?

Ovo je tipičan izgled osnovne postavke slidera.
Slider treba da ima slajdove (Slike) istih dimenzija, kako bi prikaz bio ujednačen.
Pošto je ovo udarni ukrasni elemenat sajta svki slide treba pažljivo odabrati i pripremiti za internet.

Svaki slide može da ima opis i link koji će voditi nege (članak, eksterni link ...)
Predložene dimenzije od 1137px (piksela) x 520px su dimenzije koje slider dobro prikazuju.
Što se tiče prikaza na manjim ekranima, sistem se sam o tome brine. Da bi to funkcionisalo, obavezno morate da odaberete opciju Prilagodljiv (Responsive) kao što je ovde prikazano.