Sadrzaji.png
Dizajn.png

Uvod - Slajderi

Kada ste već postavili tekstove i dodali slike, vaš sajt možete da obogatite i slajderom. Odaberite željene slike, opišite ih, odaberite neki od ponuđenih stilova i efekte prelaza. Slajder možete da postavite i u pisani sadržaj. Ovo znači da se kao moduo može postaviti na bilo kom mestu ali više slidera istovremeno nije preporučljivo. Za slider je najbolje da sve slike imaju iste dimenzije tačno onako kako će biti prikazane. Za celu širinu sajta je širina slike za slider 1170 Px (piksela). Slider treba da bude responsive kako bi se prikazao na svim uređajima optimizovano za njih. Slider ima oko 370 efekata promene slika i 40 vrsta strelica.
Svaki slajd može da ima opis i kao i link prema nekom sadržaju. Slider se koristi za isticanje pojedinih sadržaja i kao optičko povećanje kvaliteta sajta. Zato slike za slider treba da su posebno dobrog kvaliteta i sigurno je velika prednost ako se stručno i profesionalno snime i optimizuju. Ovo daje sajtu profesionalni izgled i podiže vrednost sajta