Sadrzaji.png
Dizajn.png

Tehnički uslovi korišćenja XLeco

Na ovom mestu su opisani tehnički uslovi sistema.

Osnovni paket XLeco sistem ima tehnička ograničenja koja prevazilaze potrebe jednog kvalitetnog i bogato ukrašenog internet sajta.
Cilj osnovnog paketa sistema je da zadovolji potrebe oko 95% korisnika.
Za 5% korisnika su potrebni posebni dodaci i / ili posebno definisane kvote, koje korisnik može da naruči u prodavnici sistema.
Primer jednog dodatka je Formular generator. U samom sistemu postoji forma za komnikaciju korisnika sa vlasnikom sistema.
Ali ako su potrebne veće mogućnost, recimo naručivanje ili slanje dokumenata korisnik može u prodavnici da dooda u svoj sistem i generator formulara koji otvara potpuno nove komunikacione mogućnosti.
Svi resursi sistema imaju svoja ograničenja, i za sve resorse se može posebno naručiti u prodavnici odgovarajući proizvod. U slučaju da nema traženog proizvoda u prodavnici može se kontaktirati XLeco partner ili XLeco direktno kroz upit za posebne servise. Mogućnosti sistema su takve da je moguće dobiti i dedicirani server bilo koje snage i veličine ali se za to mora uraditi analiza stvarnih potreba korisnika.
SVE KVOTE ODREĐUJE XLeco.
XLeco je jedini ko odlučuje koliko čega će biti u sistemu i to možemo promeniti u svakom trenutku i dodati nove granice u slučaju da dođe do neadekvatnog korišćenja resursa koji mogu na bilo koji način da preopterete i ugroze sistem.
Znači da ova ograničenja nisu fiksna i da su ovde samo kao naznaka da korisnici znaju na šta okvirno mogu da računaju. Svi brojevi koji budu objavljeni su samo približni i plod su pretpostavki kako se normalno koriste resorsi na internetu.
Primer je recimo veličina slike, jpg fotografija od 8MB nema šta da traži na internetu, u sistemu postoji alat za redukovanje na poželjne veličine, a ugrađena je kvota da klijent ne bi mogao da pošalje beskonačan broj slika ove veličine i time uspori rad celog sistema.

U slučaju posebnih želja korisnika XLeco planira projekat i u slučaju odobrenja, klijentu se daje ponuda.
Posle uplate 50% sredstava počinje se na izradi željenog dodatka sistemu.

Dizajn sajta radi korisnik samostalno koristeću ponuđene dizajn predloge, ili dizajnirajući svoju prezentaciju potpuno samostalno.
Ukoliko korisnik želi poseban dizajn moguće je naručiti da XLeco uradi profesionalni dizajn. Ovaj profesionalni dizajn XLeco radi istim alatima kao i krajnji korisnik, što znači da bi i korisnik isto mogao da uradi dizajn ukoliko ima potrebna znanja i ovde XLeco počinje sa radom isključivo posle uplate 50% sredstava.

Granice osnovnog paketa:
Jedna prezentacija može imati
  • do 1000 pisanih sadržaja
  • 50 menija
  • 50 dizajna
  • 500 Mb dokumenata, slika