Sadrzaji.png
Dizajn.png

Kako postaviti Pitanje

Kada nam postavljate pitanje posebno je važno da nam kažete o kom sajtu se radi, i da nam podrobno opišete o čemu se radi.

Sajt možemo najbolje identiifiikovati ako nam date link tog sajta.  Evo primera linka ovog sajta:
http://xleco.net/page/43-faq/295-Postavite_pitanje/3550-Kako_postaviti_Pitanje
Iz ovog linka mi jasno vidimo sve o čemu se radi...

Kako poslati sliku neke od grešaka:
Na tastaturi vašeg kompjutera imate taster "Print", kada ovaj taster pritisnete sistem kopira izgled ekrana u clipboard.
Ovo kopiranje se ne vidi nigde i izgleda kao da se ništa nije dogodilo.
Uvek možete kada nam pišete mejl i da sa CTRL-V (Strg -V za nemačku tastaturu) ubacite ovu sliku ekrana u mejl.
Ili da kopirate link prema tome o čemu pišete, tako da mogžemo da znamo na šta se pitanje odnosi.

Važno je u mnogim slučajevima i kojim profilom ste se prijavili, vaš profil ima jednoznačni broj profila u kome se nalazi i vaša mejl adresa.
Nemaju svi proofili ista prava pa je moguće da vaš profil nema odgovrajuća prava.

Takođe bi bilo dobro da nam opišete kako ste došli do problema koji se pojavio.

Sve ovo doprinosi brzom reagovanju i brzom rešavanju problema.