Sadrzaji.png
Dizajn.png

Uvod - Sadržaji - Članci

Pisane sadržaje (kao što je i ovaj koji čitate), možete kreirati ili menjati u menadžeru sadržaja. Možete koristiti šablone -  template sadržaja (ne dizajna) da brzo krenete sa radom ili možete sami napraviti svoje sadržaje i kasnije ih koristiti kao osnovu za dalji rad. Prednost šablona - templejta sadržaja je što možete prikazati svoje informacije na profesionalan način bez potrebe da znate programirati.

XLeco je redak sistem koji ima višedimenzionalno dizajniranje, pa se tako sami sadržaji dizajniraju svaki posebno i prikazuju u konačnom izgledu koji je opet dizajn za sebe.

Dizajn sadržaja ima prednost nad dizajnom sajta, tako da u principu nastaje multidimenzionalni prostor dizajna.

Svaki vaš članak automatski postaje šablon, tako da jednom formatirani članak možete uvek koristiti kao šablon za sledeći, ovo štedi mnogo rada i daje sajtu profesionalni izgled.