Sadrzaji.png
Dizajn.png

Uvod - Meni

Sada kada ste već postavili sadržaje, slike, možda i neki slajder i imate šta da pokažete vašim posetiocima - pomozite im da dođu do svega toga kroz strukturu menija koja se prilagođava i korisnicima malih ekrana. U XLeco sistemu postoje dve vrste menija: To su manuelni meniji gde vi postavljate elemente redosledom kako vi to želite. Ovi elementi se mogu pomeranjem sortirati ili povlačenjem levo/desno postaviti kao podmeniji neke tačke u meniju - najbolje isprobajte sami. Druga vrsta menija je automatski meni. Automatski meni populiše sam svoje tačke i to je ustvari prikaz kategorije sadržaja, tako da dodavanjem sadržaja u kategoriju meni automatski dodaje i tačke u meni.
Meni naravno možete da napravite tek pošto imate šta da stavite u njega, znači prethodno treba da imate napisane članke.